§ 3 Etelä-Tuusulan liikenneselvitys

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2023-2171

Päätöspäivämäärä

3.11.2023

Päätöksen tekijä

Projektitoimiston päällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosääntö toimivalta hankinnoissa.

 

Kuvaus

Esittely ja hankinnan kohde

Tuusulan Focus-projekti on pyytänyt tarjouksen Etelä-Tuusulaan laadittavasta liikenneselvityksestä Sitowise Oy:ltä. Tuusulan kunnalla on kaavatöihin ja -selvityksiin liittyvä puitesopimus, jota tässä hankinnassa sovelletaan. Puitesopimuksen mukaisesti toimeksiantoa tarjotaan ensisijaisesti puitesopimuskilpailutuksessa parhaiten menestyneelle. Sitowise on liikenneselvitykset osa-alueella järjestyksessä ensimmäinen.

Selvitys palvelee Focus-alueen, Senkkerinmäen sekä Jusslan ja Kulomäen työpaikka-alueiden jatkosuunnittelua. Olennaisena tehtävänä on arvioida alueen muuttuvan maankäytön tuottaman sekä muun alueella liikkuvan liikenteen määrää ja suuntautumista eri liikenneverkon ja maankäytön toteutumisvaiheissa sekä tunnistaa tarkoituksenmukaiset väyläverkon sekä liittymäjärjestelyiden ratkaisut. Selvitystarve on noussut esiin mm. Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa käydyissä neuvotteluissa.

Sitowise on antanut tarjouksen selvitystyön tekemisestä sähköpostitse 13.10.2023. Työn sisällöstä on neuvoteltu toimittajan kanssa ja Sitowise on osallistunut myös ELY-keskuksen kanssa käytyihin neuvotteluihin. Tarjous vastaa sisällöltään tarvetta ja on ehdoiltaan puitesopimuksen mukainen.

Sopimusehtoina noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013). Toimeksianto perustuu Tuusulan kunnan ja Sitowisen väliseen puitesopimukseen Kaavakonsultoinnin hankinnan puitesopimus (Liikenneselvitykset).

Palkkiomuotona käytetään KSE 2013 mukaista aikapalkkiota henkilöryhmittäin (KSE 5.2.3). Palkkion suuruus (kattohinta) on 43 000 euroa (alv. 0 %). Työ laskutetaan toteuman mukaan kuukausittain. Toimeksiannon työmäärä arvio on 450 työtuntia ja työn on määrä valmistua tammikuun 2024 aikana.

Kyseessä on pienhankinta, joka jää alle kansallisen kynnysarvon. Hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Työ maksetaan Focus- projektin määrärahoista.

Sopimuksen voimaantulo

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Puitejärjestelyyn valittujen tarjoajien kanssa tehdään erillinen kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi. 

Lisätiedot

Focus-alueen projektipäällikkö Petteri Puputti, puh. 040 314 3515, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Päätös

Päätän tilata Etelä-Tuusulan liikenneselvityksen puitesopimusjärjestelyn perusteella Sitowise Oy:ltä. Palkkion suuruus (kattohinta) on 43 000 euroa (alv. 0 %). 

 

Allekirjoitus

Jyri Olkkonen, Projektitoimiston päällikkö

Organisaatiotieto

Projektitoimisto