§ 14 Virantoimitusvelvollisuuden muutos

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-225

Päätöspäivämäärä

8.2.2024

Päätöksen tekijä

Opetuspäällikkö

Päätöksen peruste

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (11.4.2003/304) 23 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.

Työnantajalla on oikeus muuttaa viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta laajemmin kuin mihin työnantajalla olisi oikeus pelkästään normaalin direktio-oikeuden perusteella. Muutos voi koskea mm. tehtävien sisältöä (lisääminen/vähentäminen) tai virantoimituksen suorituspaikkaa. Lähtökohtana on toiminnan ja virkatehtävien sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin, tarpeisiin ja olosuhteisiin tai että muu perusteltu syy edellyttää virantoimitusvelvollisuuden muuttamista. Perusteltu syy arvioidaan kunnan hallinnon tarpeiden perusteilla tapauskohtaisesti.

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta henkilöstöasioissa.

Kuvaus

Virkasuunnitteluun liittyen on vuosittain tarvetta muuttaa joidenkin opettajien virantoimitusvelvollisuutta työkiertoon ilmoittautumisen perusteella siten, että virantoimituspaikka muuttuu koululta toiselle joko tilapäisesti tai toistaiseksi.

Luokanopettaja Outi Mélart työskentelee kuluvana lukuvuonna Paijalan koululla määräaikaisessa luokanopettajan virassa. Mélart hakeutui tehtävään sisäisen haun kautta viime keväänä Tuomalan koulusta, jossa hänellä on voimassa oleva toistaiseksi voimassa olevaa virka. Paijalan koulun rehtori Seppo Mentula esittää, että Mélartin virantoimitusvelvollisuutta muutetaan toistaiseksi siten, että virantoimituspaikka on Paijalan koulu 1.8.2024 alkaen. Outi Mélartia, on kuultu asiassa 19.1.2024 ja Mélart on ilmoittanut halukkuutensa siirtyä työskentelemään Paijalan kouluun..  

Päätös

Päätän Outi Mélartin virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta asiaselostuksen mukaisesti 1.8.2024 alkaen.

 

Allekirjoitus

Markus Torvinen, opetuspäällikkö

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö