§ 60 Tutkimuslupa, School to Belong yksinäisyyskysely

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-707

Päätöspäivämäärä

1.4.2024

Päätöksen tekijä

Opetuspäällikkö

Päätöksen peruste

Sivistyksen toimialueen toimintasääntö 1.1.2024 alkaen. 

Kuvaus

HelsinkiMission- järjestön ohjelmavastaava Mikko Lievonen anoo Tuusulan kunnan opetuspalveluilta tutkimuslupaa School to Belong -yksinäisyyskyselyyn, joka on osa HelsinkiMission School to Belong -ohjelmaa yksinäisyyden vähentämiseksi oppilaitoksissa. HelsinkiMissio on valtakunnallisesti toimiva uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö. 

Yksikkö, jossa tutkimus tehdään:  Tuusulan lukio, Hyrylän toimipiste. Lukion rehtori puoltaa tutkumuslupaa.

School to Belong -yksinäisyyskysely on osa HelsinkiMission School to Belong -ohjelmaa yksinäisyyden vähentämiseksi oppilaitoksissa. Kyselyssä selvitetään yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemuksia yläkouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa yli 15-vuotiailta opiskelijoilta, henkilökunnalta ja huoltajilta.

Kyselyt tehdään sähköisellä lomakkeella, jossa ei kysytä tunnistetietoja. Kysely toteutetaan sähköisellä lomakkeella Webropol-palvelussa ja aineisto säilytetään HelsinkiMission lisensioiduilla pilvipalveluilla. Kyselyiden toteutus oppilaitoksissa tapahtuu oppilaitoksen henkilökunnan ohjaamana, esimerkiksi soveltuvan oppitunnin aikana. Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajille suunnatusta kyselystä viestitään kohderyhmälle oppilaitoksen kautta. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Tutkimuksessa selvitetään oppilaitoksessa koetun yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemuksia sekä ratkaisuja. Tavoitteena on tunnistaa, minkälaista yksinäisyyttä oppilaitoksissa koetaan, miten yksinäisyys näyttäytyy, ja minkälaiset ovat oppilaitosyhteisön tiedot ja taidot yksinäisyyden lieventämiseen. Kyselyssä kysytään myös ryhmään kuulumisen ja riittämättömyyden tunteista, jotka ovat kytköksissä yksinäisyysilmiöön. 

School to Belong -ohjelmassa mukana olevat oppilaitokset saavat oppilaitoskohtaiset tulokset, jonka lisäksi HelsinkiMissio julkaisee valtakunnallisen tason yhteenvedon kyselyn tuloksista. Ohjelmassa on lukuvuonna 2024-25 mukana 117 oppilaitosta tai toimipaikkaa eri puolilta Suomea. 

Aineiston keruuaika:  25.3-30.9.2024 

Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika:  syyskuussa 2024 

 

Päätös

Myönnän tutkimusluvan anomuksen mukaisesti.

Tutkimustyössä ja aineiston käsittelyssä tähdennetään erityisesti vaitiolovelvollisuutta.  Aineisto tulee käsitellä loppuraportissa ilman nimiä ja tunnistamattomana tilastotietona. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen tekijä huolehtii suostumusten pyytämisestä. Tutkimustyötä sitoo tutkimustyön yleiset eettiset periaatteet. Valmiista tutkimusraportista edellytetään lähettämään kappaleet luvan myöntäneelle taholle.

Allekirjoitus

Markus Torvinen, opetuspäällikkö

Organisaatiotieto

Sivistys