§ 10 Tutkimuslupa, Opettajan työstä palautuminen osana työhyvinvointia

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-179

Päätöspäivämäärä

8.2.2024

Päätöksen tekijä

Opetuspäällikkö

Päätöksen peruste

Sivistyksen toimialueen toimintasääntö 1.1.2024 alkaen.

Kuvaus

Itä-Suomen yliopiston väitöskirjatutkija, TtT-opiskelija Leena Rasa anoo Tuusulan kunnan opetuspalveluilta, tutkimuslupaa, Opettajan työstä palautuminen osana työhyvinvointia.

Tutkimukseen osallistuva koulu, Hyökkälän koulu. Rehtorilta on saatu suostumus tutkimukseen.

Tutkimuksen tarkoitus on kuvata ja selittää eri kouluasteiden opettajien työstä palautumista osana työhyvinvointia. Tämä väitöskirjatutkimus toteutetaan osana laajempaa Itä-Suomen yliopiston työhyvinvointi tutkimuskokonaisuutta.  

Tutkimuksessa kuvataan ja selitetään peruskoulun ja sosiaali- ja terveysalan (SOTE) opettajien työstä palautumista osana työhyvinvointia. Väitöskirjatutkimus muodostuu kolmesta osatutkimuksesta. 

Osatutkimukset:

1. Ensimmäisessä osatutkimuksessa mitataan opettajien fysiologista palautumista sykevyön ja puhelimeen ladattavan Kubios sovelluksen avulla. 

2. Osatutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. 

3. Osatutkimus toteutetaan teemahaastatteluna.

Opettajien osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Opettaja voi keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin vain tutkimuksen aikana. Väitöskirja tuottaa tietoa opettajien työkuormituksesta ja palautumisesta eri opetusasteilla. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää opettajien työhyvinvoinnin kehittämisessä sekä yksilö, että yhteisötasolla henkilöstöhallinnon ja johtamisen keinoin. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää työhyvinvoinnin arvioinnissa ja kehittämisessä sekä päätöksenteossa. 

Aineiston keruu toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan anomuksen mukaisesti.

Tutkimustyössä ja aineiston käsittelyssä tähdennetään erityisesti vaitiolovelvollisuutta.  Aineisto tulee käsitellä loppuraportissa ilman nimiä ja tunnistamattomana 
tilastotietona. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen tekijä huolehtii suostumusten pyytämisestä. Tutkimustyötä sitoo tutkimustyön yleiset 
eettiset periaatteet. Valmiista tutkimusraportista edellytetään lähettämään kappaleet luvan myöntäneelle taholle.

Allekirjoitus

Markus Torvinen, opetuspäällikkö

Organisaatiotieto

Sivistys