§ 58 Luokanopettajan virkaan valinta 01.08.2024 alkaen toistaiseksi, Paijalan koulu

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-665

Päätöspäivämäärä

1.4.2024

Päätöksen tekijä

Opetuspäällikkö

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta henkilöstöasioissa.

Rekrytointilupa 24.01.2024

Kuvaus

Opetuksen palvelualueella, Paijalan koululla on vapautunut luokanopettajan virka. Rekrytointilupa uuden henkilön rekrytoimiseksi on saatu 24.01.2024. 

Virka on ollut julkisesti haettavana vakinaista täyttämistä varten ajalla 08.02.2024 - 22.02.2024 kunnan verkkosivuilla, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-palvelut.fi) sekä Rekrytointi.com -verkkosivuilla. 

Kelpoisuusvaatimukset on määritetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (14.12.1998/986).

Määräaikaan mennessä virkaa haki 10 hakijaa, joista 10 oli kelpoisuusehdot täyttäviä. Rehtori Seppo Mentula ja apulaisrehtori Liisa Reinilä haastattelivat hakijoista neljää. Yksi haastatteluun kutsutuista hakijoista perui hakemuksensa ennen haastattelua.

Hakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella rehtori Seppo Mentula esittää virkaan valittavaksi kasvatustieteen maisteria, luokanopettajaa Laura Pekkasta joka arvioitiin virkaan soveltuvimmaksi. 

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, sekä Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun 40304030 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2967 €/kk. Tämän lisäksi mahdollisesti maksetaan OVTES:n mukainen kokemuslisä erillisen hakemuksen perusteella.

Valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan 30pv kuluessa tehtävän aloituksesta. 

Päätös

Päätän Paijalan koulun rehtori Seppo Mentulan esityksestä, että 
•    Paijalan koulun luokanopettajan virkaan valitaan kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja Laura Pekkanen 1.8.2024 lukien. 
•    viran palkkaus määräytyy kunnallisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, sekä Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun 40304030 mukaisesti siten, että tehtäväkohtainen palkka on 2967 €/kk
•    valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan 30 pv kuluessa tehtävän aloituksesta

Allekirjoitus

Markus Torvinen, opetuspäällikkö

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö