§ 61 Luokanopettajan virkaan valinta 01.08.2024 alkaen toistaiseksi, Tuusulanjärven koulu

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-628

Päätöspäivämäärä

1.4.2024

Päätöksen tekijä

Opetuspäällikkö

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta henkilöstöasioissa.

Rekrytointilupa 13.12.2023

Kuvaus

Opetuksen palvelualueella, Tuusulanjärven koululla on vapautunut luokanopettajan virka. Rekrytointilupa uuden henkilön rekrytoimiseksi on saatu 13.12.2023. 

Virka on ollut julkisesti haettavana vakinaista täyttämistä varten ajalla 23.01.2024 - 12.02.2024 kunnan verkkosivuilla, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-palvelut.fi) sekä Rekrytointi.com -verkkosivuilla. 

Kelpoisuusvaatimukset on määritetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (14.12.1998/986).

Määräaikaan mennessä virkaa haki 16 hakijaa, joista yhdeksän oli kelpoisuusehdot täyttäviä. Kaksi hakijaa peruutti hakemuksensa. Katja Lilas haastatteli hakijoista kahta. Katja Lilas ja Minna Saukonoja haastattelivat hakijoista yhtä. Katja Lilas, Minna Saukonoja ja Mariel Alin haastattelivat hakijoista yhtä. Yksi hakijoista haastateltiin toisen viran haastattelun yhteydessä.

Hakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella rehtori Katja Lilas esittää virkaan valittavaksi kasvatustieteen maisteria, luokanopettajaa Enni Loposta joka arvioitiin virkaan soveltuvimmaksi. 

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, sekä Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun 40304030 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2860,05 €/kk. Tämän lisäksi mahdollisesti maksetaan OVTES:n mukainen kokemuslisä erillisen hakemuksen perusteella.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan 30pv kuluessa tehtävän aloituksesta sekä tuonut nähtäväksi hyväksyttävän rikosrekisteriotteen. 

Päätös

Päätän Tuusulanjärven koulun rehtori Katja Lilaksen esityksestä, että 
•    Tuusulanjärven koulun luokanopettajan virkaan valitaan kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja Enni Loponen 1.8.2024 lukien. 
•    viran palkkaus määräytyy kunnallisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, sekä Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun 40304030 mukaisesti siten, että tehtäväkohtainen palkka on 2860,05 €/kk
•    viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
•    valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan 30 pv kuluessa tehtävän aloituksesta ja tuonut nähtäväksi hyväksyttävän rikosrekisteriotteen

Allekirjoitus

Markus Torvinen, opetuspäällikkö

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö