§ 59 Luokanopettajan virkaan valinta 01.08.2024 alkaen toistaiseksi, Hyökkälän koulu

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-593

Päätöspäivämäärä

1.4.2024

Päätöksen tekijä

Opetuspäällikkö

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta henkilöstöasioissa.

Rekrytointilupa 16.01.2024

Kuvaus

Opetuksen palvelualueella, Hyökkälän koululla on vapautunut luokanopettajan virka. Rekrytointilupa uuden henkilön rekrytoimiseksi on saatu 16.01.2024. 

Virka on ollut julkisesti haettavana vakinaista täyttämistä varten ajalla 22.01.2024 - 22.02.2024 kunnan verkkosivuilla, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-palvelut.fi) sekä Rekrytointi.com -verkkosivuilla. 

Kelpoisuusvaatimukset on määritetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (14.12.1998/986).

Määräaikaan mennessä virkaa haki 18 hakijaa, joista 11 oli kelpoisuusehdot täyttäviä. Apulaisrehtori Matti Valkonen ja luokanopettaja Maarit Paavola haastattelivat hakijoista neljää. Yksi haastatteluun kutsutuista perui haastatteluun tulon. 

Hakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella apulaisrehtori Matti Valkonen esittää virkaan valittavaksi kasvatustieteen maisteri Siiri Storkia joka arvioitiin virkaan soveltuvimmaksi. 

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, sekä Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun 40304030 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2967,26 €/kk. Tämän lisäksi mahdollisesti maksetaan OVTES:n mukainen kokemuslisä erillisen hakemuksen perusteella.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan 30pv kuluessa tehtävän aloituksesta sekä tuonut nähtäväksi hyväksyttävän rikosrekisteriotteen. 

Päätös

Päätän Hyökkälän koulun apulaisrehtori Matti Valkosen esityksestä, että 
•    Hyökkälän koulun luokanopettajan virkaan valitaan kasvatustieteen maisteri Siiri Stork 1.8.2024 lukien. 
•    viran palkkaus määräytyy kunnallisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, sekä Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun 40304030 mukaisesti siten, että tehtäväkohtainen palkka on 2967,26 €/kk
•    viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
•    valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan 30 pv kuluessa tehtävän aloituksesta ja tuonut nähtäväksi hyväksyttävän rikosrekisteriotteen

Allekirjoitus

Markus Torvinen, opetuspäällikkö

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö