§ 37 Laaja-alaisen erityisopettajan virkaan valinta 01.08.2024 alkaen toistaiseksi, Hyrylän yläaste/korjattu

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-504

Päätöspäivämäärä

1.4.2024

Päätöksen tekijä

Opetuspäällikkö

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta henkilöstöasioissa.

Rekrytointilupa 19.12.2023

Kuvaus

Opetuksen palvelualueella, Hyrylän yläasteella on vapautunut laaja-alaisen erityisopettajan virka. Rekrytointilupa uuden henkilön rekrytoimiseksi on saatu 19.12.2023. 

Virka on ollut julkisesti haettavana vakinaista täyttämistä varten ajalla 22.01.2024 - 05.02.2024 kunnan verkkosivuilla, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-palvelut.fi) sekä Rekrytointi.com -verkkosivuilla. 

Kelpoisuusvaatimukset on määritetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (14.12.1998/986).

Määräaikaan mennessä virkaa haki yhdeksän hakijaa, joista kolme oli kelpoisuusehdot täyttäviä. Haastatteluun kutsuttiin kaikki kelpoisuusehdot täyttävät hakijat ja lisäksi kaksi hakijaa, joilla muodollinen kelpoisuus saavutetaan lähiaikoina. Rehtori Minna Järvi haastatteli hakijoista neljää. Yksi haastatteluun kutsutuista perui haastattelun.

Hakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella rehtori Minna Järvi esittää virkaan valittavaksi kasvatustieteen maisteri Heljä-Maaria Hilliahoa, joka arvioitiin virkaan soveltuvimmaksi. 

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, sekä Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun 40304012 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 3210,21 €/kk. Tämän lisäksi mahdollisesti maksetaan OVTES:n mukainen kokemuslisä erillisen hakemuksen perusteella.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan 30pv kuluessa tehtävän aloituksesta sekä tuonut nähtäväksi hyväksyttävän rikosrekisteriotteen. 

Päätös

Päätän rehtori Minna Järven esityksestä, että 
•    Hyrylän yläasteen laaja-alaisen erityisopettajan virkaan valitaan kasvatustieteen maisteri Heljä-Maaria Hilliaho  1.8.2024 lukien
•    viran palkkaus määräytyy kunnallisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, sekä Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun 40304012 mukaisesti siten, että tehtäväkohtainen palkka on 3210,21  €/kk
•    viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
•    valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan 30 pv kuluessa tehtävän aloituksesta ja tuonut nähtäväksi hyväksyttävän rikosrekisteriotteen

Allekirjoitus

Markus Torvinen, opetuspäällikkö

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö