§ 4 Mikkolan koulu, erityisluokanopettajan valinta, Steppi-luokka, määräaikainen

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-643

Päätöspäivämäärä

28.3.2024

Päätöksen tekijä

Mikkolan koulun rehtori

Päätöksen peruste

Opetuspäällikön päätös 234/18.12.2014 Päätösvallan delegointi rehtoreille 1.1.2015 alkaen.

Määräaikaisuuden peruste: TSL 1. luku 3 §: opetuksen järjestäminen

Rekrytointilupa 22.12.2023

Kuvaus

Tuusulan kunnan Mikkolan koulussa on ollut julkisesti haettavana toistaiseksi voimassa oleva erityisluokanopettajan virka (Steppi-ryhmä) ajalla 24.1.-29.2.2024
kunnan verkkosivuilla, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-palvelut.fi) sekä Rekrytointi.com -verkkosivuilla.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on ollut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.
Määräaikaan mennessä virkaan haki 10 hakijaa, joista yksi täytti virkaan asetetut kelpoisuusvaatimukset. Koska kelpoisuusvaatimukset täyttävä hakija vetäytyi hakuprosessista, virka täytetään määräaikaisena ajalle 1.8.2024-31.7.2025.
Hakijoista, jotka eivät täyttäneet kelpoisuusvaatimuksia, hakemuksensa perui neljä hakijaa. Määräaikaiseen virkaan haastateltiin Erik Dahlström, Pasi Päärnilä ja Sami Rantala.
Haastattelun suorittivat Mikkolan koulun rehtori Jarno Kantola sekä virka-apulaisrehtori Kirsi Lehto.
Hakemusten ja haastattelun pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella soveltuvin Mikkolan koulun alueellisen pienryhmän (Steppi-luokka) erityisluokanopettajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2024-31.7.2025 on ammatillinen erityisopettaja Erik Dahlström.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoittelun mukaisesti.
Tämän lisäksi maksetaan OVTES:n mukainen kokemuslisä erillisen hakemuksen perusteella.

 

Päätös

Päätän valita Erik Dahlströmin Tuusulan kunnan, Mikkolan koulun, erityisluokanopettajan (Steppi-luokka) määräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2024 - 31.7.2025.
Virassa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

 

Allekirjoitus

Jarno Kantola, rehtori

Organisaatiotieto

Oppiminen