§ 81 Väylävirasto, suostumus rata-alueen haltuunottamiseen, Jäniksenlinna

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2023-2424

Päätöspäivämäärä

20.11.2023

Päätöksen tekijä

Maankäyttöpäällikkö

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta: Maankäyttö ja rakentaminen

Kuvaus

Väylävirastolla on käynnissä Helsinki­­­­–Riihimäki-ratahankkeen toinen toteutusvaihe, jonka mukaisesti rakennetaan lisäraiteet Kerava–Järvenpää- ja Järvenpää–Jokela-väleille. Radanpitäjällä on ilmennyt tarve optimoida rata-alueen geometriaa, ja saada siten hyötyä hankkeen rakennusvaiheeseen. Rata-alueen laajentaminen parantaa turvallisuutta, mahdollistaa töiden tekemisen tehokkaammin ja vähentää melua aiheuttavien töiden määrää.

Radanpitäjä on pyytänyt Tuusulan kunnalta ratalain 14 § mukaista maanomistajan suostumusta haltuunottoon lunastettavalta lisäalueelta. Tuusulan kunnalta lunastettava lisäalue koskee noin 848 m² suuruista aluetta kiinteistöstä 858-416-3-92 ja noin 1 752 m² suuruista aluetta kiinteistöstä 858-416-3-79. Alueiden ulottuvuudet on esitetty oheisen suostumusluonnoksen liitekartoilla. Lunastamisesta saatavat korvaukset käsitellään ratatoimituksessa rakentamisen valmistuttua.

Lisätiedot: maankäyttöinsinööri Lauri Tölli, p. 040 314 4538

Päätös

Päätän antaa maanomistajan suostumuksen lunastettavan alueen haltuunottoon oheisen suostumusluonnoksen mukaisesti. Haltuunotto koskee noin 848 m² suuruista aluetta kiinteistöstä 858-416-3-92 ja noin 1 752 m² suuruista aluetta kiinteistöstä 858-416-3-79.

Allekirjoitus

Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Maankäyttö ja paikkatieto