§ 66 Kiinteistöjen 858-405-4-198, 858-405-4-199 ja 858-405-4-210 rasitesopimus, kulkuyhteyttä ja johtoja varten

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-5

Päätöspäivämäärä

2.4.2024

Päätöksen tekijä

Maankäyttöpäällikkö

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta: maankäyttö ja rakentaminen.

Kuvaus

Rasitteet sijoittuvat  Aattola-nimisen asemakaavan muutoksen (nro 3626) mukaiselle korttelialueelle ja asemakaavan mukaiselle rasitealueelle.

Tuusulan kunta (y-tunnus 0131661-3) kuntana ja tilasta 858-405-4-198 muodostettavan kaavatontin 858-1-8129-1 omistajana, Anne Kivalo tilan 858-405-4-199 omistajana sekä Päivi Aakko ja Tomi Lotvonen tilan 858-405-4-210 omistajina ovat sopineet käyttöoikeuksista ja joidenkin olemassa olevien rasitteiden lakkauttamisesta.

Osapuolten kesken on allekirjoitettu rasitesopimus,​ jossa on sovittu kaavatontin johtorasitealueen perustamisesta ja kulkuyhteyden käytöstä sekä rasitteiden lakkauttamisesta. Rasitealueiden sijainti, ulottuvuus sekä rasitteiden perustamiseen, käyttöön ja lakkauttamiseen liittyvät muut ehdot on kirjattu tämän päätöksen liitteenä olevaan rasitesopimukseen ja liitekarttoihin.

Lisätiedot: maanmittausinsinööri Jaana Rahkola, puh. 040 314 4546, jaana.rahkola(at)tuusula.fi

Päätös

Päätän hyväksyä liitteenä olevan 18.3.2024 päivätyn ja allekirjoitetun rasitesopimuksen, jonka mukaisesti

  • tilalla 858-405-4-199 on rasitteena pysyvä oikeus kulkuyhteyteen kaavatontin 858-1-8129-1 rasitealueella ja kaavatontilla 858-1-8129-1 on rasitteena pysyvä oikeus kulkuyhteyteen tilan 858-405-1-8129-1 rasitealueella
  • kaavatontilla 858-1-8129-1 sekä Tuusulan kunnalla on rasitteena pysyvä oikeus johtojen (vesi-, jätevesi-, hulevesi-, lämpö-, sähkö-, tietoliikenne- tai muun sellaisen johdon) ja johtoihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen kaavatontin 858-1-8129-1 rasitealueella

  • tilalta 858-405-4-198 poistuu tarpeettomat rasitteet talousveden ottaminen (000-2010-K56266) sekä vesijohto/1 ja vesijohto/2 (000-2010-K56268) sekä tiloilta 858-405-4-199 ja 858-405-4-210 poistuu pysyvä oikeus rasitteisiin talousveden ottaminen (000-2010-K56266) ja vesijohto/2 (000-2010-K56268).

 

Allekirjoitus

Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Maankäyttö ja paikkatieto