§ 31 Kiinteistöjen 858-11-2270-2 ja 858-11-2271-2 rakennusrasitesopimus, Lahela

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-5

Päätöspäivämäärä

12.2.2024

Päätöksen tekijä

Maankäyttöpäällikkö

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta: maankäyttö ja rakentaminen.

Kuvaus

Tonttien 858-11-2270-2 ja 858-11-2271-2 vuokralaiset sekä Tuusulan kunta tonttien omistajana sopivat MRA 80§ mukaisen rasitteen perustamisesta (huoltorasite).

Rasitesopimuksessa  sovittiin jätepisteen käyttöoikeudesta tonttien 858-11-2270-2 Asunto Oy Tuusulan Taalinpelto 2 ja 858-11-2271-2 Asunto Oy Tuusulan Taalinpelto sekä Tuusulan kunnan kanssa. Tontilla 858-11-2271-2 on pysyvä oikeus tontin 858-11-2270-2 alueella sijaitsevan jätepisteen käyttämiseen (huoltorasite). Vuokralaiset vastaavat kaikista kustannuksista, mitä rasitteen perustamisesta, toteuttamisesta ja käyttämisestä aiheutuu.

Rasitealueen sijaintiin, ulottuvuuteen ja käyttöön liittyvät muut ehdot on kirjattu tämän päätöksen liitteenä olevaan rakennusrasitteen sopimusluonnoksen.

Vuokralaiset maksavat kunnan palveluhinnaston mukaisen 200 € maksun viranhaltijapäätöksestä.

Lisätiedot: maanmittausinsinööri Jaana Rahkola, puh: 040 3144546, jaana.rahkola@tuusula.fi

Päätös

Päätän hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen rakennusrasitteesta, jonka mukaisesti Tuusulan kunta tonttien 858-11-2270-2 ja 858-11-2271-2 omistajana sekä Asunto Oy Tuusulan Taalinpelto ja Asunto Oy Tuusulan Taalinpelto 2 em. tonttien vuokralaisina sopivat tontille 858-11-2270-2 sijoitettavan jätteenkeräyspisteen käytöstä.

Vuokralaiset maksavat kunnan palveluhinnaston mukaisen 200 € maksun viranhaltijapäätöksestä.

 

Allekirjoitus

Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Maankäyttö ja paikkatieto