§ 9 Pellavamäen asemakaava-alueen rakentaminen -katusuunnitelman mukaisen liikenteenohjauksen täydentäminen Pellavamäentie/Pähkinämäentie/Ruotsinkyläntie -liittymäalueella

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-1335

Päätöspäivämäärä

7.6.2024

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, erityiset toimivaltuudet, yhdyskuntatekniikka

Kuvaus

Pellavamäentie-Pähkinämäentie-Ruotsinkyläntie -liittymään sekä liittymään johtaville kaduille on toteutettu katurakentamishanke (TUUDno-2022-2529, Pellavamäen asemakaava-alueen katusuunnitelma), joka on muuttanut katuliittymän rakennetta sekä liikenteen väistämisvelvollisuusperiaatetta. Pähkinämäentien katuhaara on hankkeen myötä muuttunut väistämisvelvolliseksi ja Ruotsinkyläntie-Pellavamäentie -käytävä on muuttunut etuajo-oikeutetuksi väyläksi.

Esitän, että muuttuneesta liikennejärjestelystä varoitetaan kaikilla tulosuunnilla ennakkomerkein (A33 Muu vaara + H24 ”Muuttunut liikennejärjestely). Varoitusmerkit sijoitetaan liitesuunnitelmassa esitetyllä tavalla katujen varsille.

Lisäksi esitän, että Pähkinämäentien väistämisvelvolliselle tulosuunnalle merkitään ajorataan L2 -väistämisviiva väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkin yhteyteen. L2 -ajoratamerkinnän paikka on esitetty liitesuunnitelmassa.

Lisätiedot: Jouni Rintanen, p. 040 314 3570, jouni.rintanen@tuusula.fi

Päätös

Liikennesuunnittelijan esityksestä päätän, että Pellavamäentielle, Pähkinämäentielle ja Ruotsinkyläntielle toteutetaan päätöksen kuvauksessa ja liitesuunnitelmassa esitetyt liikennemerkit ja ajoratamerkintä.

Muu vaara -ennakkomerkit (A33+H24 -tekstikilpi) asennetaan paikoilleen enintään noin vuodeksi asennusajankohdasta lukien. Ne poistetaan kaduilta viimeistään kesäkuussa 2025.  

Liikennemerkkien hankkimisesta, asentamisesta ja poistamisesta sekä ajoratamerkinnän toteuttamisesta vastaa Jussi Pesonen/Kunnallistekniikan rakentaminen, jussi.pesonen@tuusula.fi.

Kun järjestelyt on toteutettu, tulee siitä ilmoittaa tekniselle avustajalle Anne Paakkiselle, p. 040 314 3571, anne.paakkinen@tuusula.fi.

Allekirjoitus

Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri

Organisaatiotieto

Yhdyskuntatekniikka