§ 3 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2024-31.7.2025

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-1026

Päätöspäivämäärä

14.5.2024

Päätöksen tekijä

Lepolan koulun rehtori

Päätöksen peruste

Opetuspäällikön päätös 234/18.12.2014 Päätösvallan delegointi rehtoreille 1.1.2015 alkaen. 

Määräaikaisuuden peruste: TSL 1. luku 3 §: opetuksen järjestäminen
Rekrytointilupa: 3.4.2024

Kuvaus

Opetuksen palvelualueella, Lepolan koulussa on vapautunut luokanopettajan virka määräaikaista täyttämistä varten. Rekrytointilupa uuden henkilön rekrytoimiseksi on saatu 3.4.2024 opetuspäällikön päätöksellä.  

Lepolan koulun luokanopettajan virka on ollut julkisesti haettavana määräaikaista täyttämistä varten ajalla 28.3.2024-11.4.2024 Tuusulan kunnan verkkosivuilla, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-palvelut.fi) sekä kuntarekry.fi- ja Rekrytointi.com -verkkosivuilla. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 8 hakijaa. Rehtori Tanja Poropudas ja luokanopettaja Tiia Tupala haastattelivat virkaan hakijoista 4: Juha Kääriäinen, Nina Lehtola, Charlotte Malkakorpi ja Marja-Liisa Tuomainen-Olson. 

Hakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella Lepolan koulun määräaikaiseen luokanopettajan virkaan valitaan kasvatustieteen yo Charlotte Malkakorpi. Hänellä on pitkä työkokemus alakoulussa ja selkein näkemys oppilaan tuen järjestelyistä vahvuuspedagogiikasta käsin. Hänellä on paljon kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä sekä tiimityöskentelystä. Lisäksi hänellä on taito opettaa alakoulussa opetettavia kieliä.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, sekä Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun 40304033 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2244,75 €/kk. Tämän lisäksi mahdollisesti maksetaan OVTES:n mukainen kokemuslisä erillisen hakemuksen perusteella. 

Määräaikaisen viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.   

Päätös

Päätän, että  

  • Lepolan koulun luokanopettajan määräaikaiseen virkaan valitaan kasvatustieteen yo Charlotte Malkakorpi ajalle 1.8.2024-31.7.2025. 
  • viran palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoittelun 40304033 mukaisesti siten, että tehtäväkohtainen palkka on 2244,75 €/kk 
  • määräaikaisen viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa 

Allekirjoitus

Tanja Poropudas, Lepolan koulun rehtori

Organisaatiotieto

Oppiminen