§ 1 Pedagogisen informaatikon tehtävään valinta 8.4.2024 alkaen toistaiseksi

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-502

Päätöspäivämäärä

27.3.2024

Päätöksen tekijä

Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta henkilöstöasioissa.

Rekrytointilupa 17.1.2024

Kuvaus

Kulttuuripalveluiden palvelualueella, Tuusulan kunnankirjastossa/ pääkirjastossa on vapautunut pedagogisen informaatikon tehtävä. Rekrytointilupa uuden henkilön rekrytoimiseksi on saatu 17.1.2024. 

Tehtävä on ollut julkisesti haettavana vakinaista täyttämistä varten ajalla 19.01.-18.02.2024 kunnan verkkosivuilla, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-palvelut.fi) sekä Rekrytointi.com -verkkosivuilla. 

 Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Edellytämme pedagogista osaamista ja kokemusta lasten- ja nuorten kirjastotyöstä.

Määräaikaan mennessä tehtävää haki yhdeksän hakijaa, joista kelpoisuusehdot täyttäviä oli neljä. Kirjastotoimenjohtaja Katri Rahkola ja aikuistenosaston johtaja Riikka Mustajärvi haastattelivat hakijoista kolme.

Hakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella kirjastotoimenjohtaja Katri Rahkola esittää tehtävään valittavaksi kauppatieteen maisteri *****, joka arvioitiin tehtävään soveltuvimmaksi. 

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, sekä Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun 02KIR020 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 3140,92 €/kk. Tämän lisäksi mahdollisesti maksetaan KVTES:n mukainen kokemuslisä erillisen hakemuksen perusteella.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Päätös

Päätän kirjastotoimenjohtaja Katri Rahkolan esityksestä, että 
•   Tuusulan kunnankirjaston/ pääkirjaston  pedagogisen informaatikon tehtävään valitaan kauppatieteen maisteri ***** 8.4.2024 lukien
•   tehtävän palkkaus määräytyy kunnallisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, sekä Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun 02KIR020 mukaisesti siten, että tehtäväkohtainen palkka on 3140,92 €/kk
•   tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa

Allekirjoitus

Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö