§ 13 Kirjastovirkailijan tehtävään valinta 22.1.2024 alkaen toistaiseksi, Jokelan kirjastoon

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2023-2723

Päätöspäivämäärä

20.12.2023

Päätöksen tekijä

Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta henkilöstöasioissa.

Rekrytointilupa 27.10.2023

Kuvaus

Kulttuuripalveluiden palvelualueella, kirjaston palveluyksikössä on vapautunut kirjastovirkailijan tehtävä. Rekrytointilupa uuden henkilön rekrytoimiseksi on saatu 27.10.2023. 

Tehtävä on ollut julkisesti haettavana vakinaista täyttämistä varten ajalla 13.11.2023 - 27.11.2023 kunnan verkkosivuilla, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-palvelut.fi) sekä Rekrytointi.com -verkkosivuilla. 

Kelpoisuusvaatimuksena on ammatillinen perustutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintoviikon / 60 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot tai tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto. 

Määräaikaan mennessä tehtävään haki 40 hakijaa, joista 27 hakijaa täyttivät kelpoisuusehdot. Vs. kirjastotoimenjohtaja Riikka Mustajärvi ja kirjastonjohtaja Heli Eboru haastattelivat hakijoista viisi: *****, *****, *****, *****, *****

Hakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella vs. kirjastotoimenjohtaja Riikka Mustajärvi esittää tehtävään valittavaksi kirjastovirkailija ***** *****.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun 02KIR060 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2390,56 €/kk. Tämän lisäksi mahdollisesti maksetaan KVTES:n mukainen kokemuslisä erillisen hakemuksen perusteella.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Päätös

Päätän vs. kirjastotoimenjohtaja Riikka Mustajärven esityksestä, että
•   Kirjastopalveluiden kirjastovirkailijan tehtävään valitaan kirjastovirkailija ***** 22.1.2024 lukien
•   Tehtävän palkkaus määräytyy kunnallisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun 02KIR060 mukaisesti siten, että tehtäväkohtainen palkka on 2390,56 €/kk
•   Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa

Allekirjoitus

Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö