§ 2 Luokanopettajan määräaikaiseen virkaan valinta ajalle 21.8.2023-2.6.2024

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2023-2449

Päätöspäivämäärä

18.1.2024

Päätöksen tekijä

Klemetskogin koulun rehtori

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivaltuudet henkilöstöasioissa.

Opetuspäällikön päätös 234/18.12.2014 Päätösvallan delegointi rehtoreille 1.1.2015 alkaen.

Määräaikaisuuden peruste: KVhl 2.luku 3 §: sijaisuus 

Opetuspäällikön hyväksymä rekrytointilupa: 31.07.2023

Kuvaus

Opetuksen palvelualueella, Klemetskogin koulun palveluyksikössä on vapautunut luokanopettajan virka määräaikaista täyttämistä varten. Rekrytointilupa uuden henkilön rekrytoimiseksi on saatu 31.07.2023 opetuspäällikön päätöksellä. 

Klemetskogin koulun luokanopettajan virka on ollut julkisesti haettavana määräaikaista täyttämistä varten ajalla 31.07.2023-14.8.2023 kunnan verkkosivuilla, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-palvelut.fi) sekä Rekrytointi.com -verkkosivuilla. 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ollut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.  

Määräaikaan mennessä virkaa haki 3 joista kukaan ei täyttänyt kelpoisuusehtoja ja yksi perui hakemuksensa. Virkaan haastateltiin ruotsinkielisen hakemuksen perusteella Kajsa Salmelaa.

Hakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella Klemetskogin koulun määräaikaiseen luokanopettajan virkaan valitaan liikunnanohjaaja Kajsa Salmela. 

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen OVTES virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoittelun 40304033 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2227,59 €/kk. Tämän lisäksi maksetaan OVTES:n mukainen kokemuslisä erillisen hakemuksen perusteella.

Määräaikaisen viran täytössä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä tuonut nähtäväksi hyväksyttävän rikosrekisteriotteen.

Päätös

Päätän, että 

  • Klemetskogin koulun luokanopettajan määräaikaiseen virkaan valitaan liikunnanohjaaja Kajsa Salmela ajalle 21.08.2023-02.06.2024
  • viran/toimen palkkaus määräytyy kunnallisen OVTES virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoittelun 40304033 mukaisesti siten, että tehtäväkohtainen palkka on 2227,59 €/kk
  • määräaikaisen viran täytössä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa
  • valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä tuonut nähtäväksi hyväksyttävän rikosrekisteriotteen

Allekirjoitus

Tiina Laajanen-Tuulari, rehtori

Organisaatiotieto

Tuusulan kunta