§ 1 Päätoiminen alakoulun tuntiopettaja 8.1.2024-2.6.2024, Kellokosken koulu

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-27

Päätöspäivämäärä

5.1.2024

Päätöksen tekijä

Kellokosken koulun rehtori

Päätöksen peruste

Opetuspäällikön päätös 234/18.12.2014 Päätösvallan delegointi rehtoreille 1.1.2015 alkaen.

Määräaikaisuuden peruste: TSL 1. luku 3 §: opetuksen järjestäminen

Rekrytointilupa: 15.12.2023

 

Kuvaus

Opetuksen palvelualueella, Kellokosken koulussa on vapautunut päätoimisen tuntiopettajan virka määräaikaista täyttämistä varten. Rekrytointilupa uuden henkilön rekrytoimiseksi on saatu 15.12.2023 opetuspäällikön päätöksellä.  

Kellokosken koulun päätoimisen tuntiopettajan virka on ollut julkisesti haettavana määräaikaista täyttämistä varten ajalla 15.12.2023- 29.12.2023 kunnan verkkosivuilla, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-palvelut.fi) sekä Rekrytointi.com -verkkosivuille. 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ollut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 1 hakija, joka ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Virka-apulaisrehtori Anne Kärpänen haastatteli virkaan hakijoista *****.

Hakemuksen ja haastattelun pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella Kellokosken koulun määräaikaiseen päätoimisen tuntiopettajan virkaan valitaan ylioppilas *****.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, sekä Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun 40307059 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2227,59 €/kk. Tämän lisäksi mahdollisesti maksetaan OVTES:n mukainen kokemuslisä erillisen hakemuksen perusteella. 

Määräaikaisen viran täytössä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on tuonut nähtäväksi hyväksyttävän rikosrekisteriotteen.  

 

Päätös

Päätän, että  

  • Kellokosken koulun päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen virkaan valitaan ylioppilas ***** ajalle 8.1.2024-2.6.2024
  • viran palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoittelun 40307059 mukaisesti siten, että tehtäväkohtainen palkka on (75%) 1670,69 €/kk
  • määräaikaisen viran täytössä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa 
  • valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on tuonut nähtäväksi hyväksyttävän rikosrekisteriotteen 

 

Allekirjoitus

Jyrki Aronen, rehtori

Organisaatiotieto

Oppiminen