§ 2 Microsoft 365 -varmistuspalveluiden hankkiminen

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-880

Päätöspäivämäärä

14.5.2024

Päätöksen tekijä

Kehittämisjohtaja

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta talousasioissa.

Kuvaus

Esittely ja hankinnan kohde

Microsoft 365 -pilvipalveluiden käyttö on keskeinen osa Tuusulan henkilöstön päivittäistä työtä. Palveluihin tallennetun tiedon suojaaminen on olennaista organisaation jatkuvuuden ja toiminnan kannalta. Microsoft takaa alustan saatavuuden, mutta Tuusulan vastuulla on tiedon hallinta ja suojaus. Microsoft 365 -varmistuspalveluiden avulla pystytään varmistamaan, että tiedot ovat turvassa ja palautettavissa kaikissa olosuhteissa.

Hankintapäätös

Tuusulan kunta on keskustellut varmistuspalveluista neljän eri toimittajan kanssa. Saatujen tarjousten perusteella Nexetic Oy:n palvelu arvioitiin kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Ratkaisun arvonlisätön hinta on 99 euroa kuukaudessa alkavalta teratavulta. Tuusulan kunnan tilanteessa tämä tarkoittaa noin 9 500 euron vuosittaisia kuluja. Ratkaisu myös soveltuu Tuusulan tarpeisiin hyvin. Nexeticin tarjoamassa SaaS-ratkaisussa tietojen palautus on mahdollista tehdä itse, joka mahdollistaa sujuvan ja nopean reagoinnin.

Sopimuksen allekirjoittaminen

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Valitun toimittajan kanssa tehdään erillinen kirjallinen sopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi. 

Päätös

Päätän valita vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi arvioidun Nexetic Oy:n M365-varmistuspalveluiden tuottajaksi.

Allekirjoitus

Timo von Behr, kehittämisjohtaja

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut