§ 14 Avustuksen myöntäminen omakotitalkkaritoiminnalle ja kumppanuussopimuksen solmiminen

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-1061

Päätöspäivämäärä

13.5.2024

Päätöksen tekijä

Kansliapäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosäännön 24 § ja 29 §:n mukaan (kokous 14.1.2019 § 15). 

Kuvaus

Tuusulan kunta on neuvotellut Tuusulan Omakotiyhdistyksen, Jokelan omakotiyhdistyksen ja Kellokosken omakotiyhdistyksen kanssa omakotitalkkaritoiminnan kokeilun jatkamisesta kokeilujakson 15.5.2023-14.5.2024 jälkeen edelleen vuodeksi eli 15.5.-14.5.2025 väliseksi ajaksi. Tarkoituksena on, että Tuusulan kunta tukee avustuksella omakotitalkkaritoimintaa ja omakotiyhdistykset vastaavat toiminnan organisoinnista ja järjestelyistä toiminta-alueellaan. Tarkemmasta vastuunjaosta, kustannuksista ja toiminnoista sovitaan erillisellä kumppanuussopimuksella.  

 

Toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa omakotitalkkaritoimintaa tai vastaavaa ikäihmisten ja terveysrajoitteisten pientaloasukkaiden kotona-asumista edistävää toimintaa Tuusulassa. ”Omakotitalkkari” hoitaa tuusulalaisten, pääasiassa eläkkeellä olevien tai terveysrajoitteisten pientaloasukkaiden toimeksiantoja Etelä-Tuusulassa, Kellokoskella ja Jokelassa. ”Omakotitalkkarin” työtehtäviä voivat olla esimerkiksi ovat erilaiset pihatyöt, mattojen tamppaus, ikkunoiden pesu, pienet maalaus- ja korjaustyöt, atk-apu ja vastaavat tehtävät. Vuoden mittaisen kokeilun tuloksia on arvioitu keväällä 2024 siten, että on nähty palvelulla olevan selkeä tarve sekä omakodeissa asuvien ikäihmisten toimintakykyä edesauttava vaikutus. 

 

Hallintosäännön 24 §:n mukaan kunnanhallitus myöntää avustukset, jollei niiden myöntäminen kuulu muun toimielimen tai viranhaltijan toimivaltaan. Kunnanhallitus on edelleen hallintosäännön 29 §:n mukaan siirtänyt toimivaltaa avustusten myöntämisestä kansliapäällikölle kokouksessaan 14.1.2019 § 15. 

Päätös

Päätän myöntää 12 000 euron avustuksen omakotitalkkaritoimintaan 15.5.2024 - 14.5.2025 väliselle ajalle sekä solmia kumppanuussopimuksen Tuusulan omakotiyhdistyksen, Jokelan omakotiyhdistyksen ja Kellokosken omakotiyhdistyksen kanssa. ”Omakotitalkkari” hoitaa tuusulalaisten, pääasiassa eläkkeellä olevien tai terveysrajoitteisten pientaloasukkaiden toimeksiantoja Etelä-Tuusulassa, Kellokoskella ja Jokelassa.

Avustus jaetaan yhdistysten välillä asukasluvun suhteessa. Tuusulan omakotiyhdistyksen osuus avustuksesta on 8640,70 euroa (toiminta-alueella 29402 asukasta), Kellokosken omakotiyhdistyksen osuus on 1440,90 euroa (toiminta-alueella 4903 asukasta) ja Jokelan omakotiyhdistyksen osuus on 1918,40 euroa (toiminta-alueella 6528 asukasta). Tämän lisäksi Tuusulan omakotiyhdistykselle maksetaan 1000€ työnantajaa velvoittavien lakisääteisten työterveyshuollon palveluiden kulujen kattamiseksi. Työterveyshuollon palveluiden järjestämisvastuu ei koske Jokelan ja Kellokosken yhdistyksiä järjestämistavan ollessa erilainen.

Allekirjoitus

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Organisaatiotieto

Kuntatoimiala