§ 2 Sova3D Lupapiste.fi-laajennus

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2023-2030

Päätöspäivämäärä

29.9.2023

Päätöksen tekijä

Johtava rakennustarkastaja

Päätöksen peruste

Hallintosäännön hankintoja koskevan toimivaltataulukon mukaan palveluyksikön esihenkilö päättää hankinnoista, joiden arvo alittaa 30 000 euroa. (palvelualueen johtajan viranhaltijapäätökseen, hankintaohjeen mukaan viranhaltijapäätös tehtävä yli 10 000 euron hankinnoista)

Kuvaus

Esittely ja hankinnan kohde

Rakennusvalvonnassa on ollut vuodesta 2014 lähtien käytössä sähköinen lupa-asiointipalvelu Lupapiste. Lainsäädäntö on rakentamisen luvituksen osalta muuttumassa 1.1.2025 alkaen siten, että rakennusvalvonnoissa tulee olla valmius vastaanottaa lupahakemus myös ifc-mallina. Tämä malli tulee myös sijoittaa kunnan kaupunkimalliin, sekä pystyä tarkastelemaan mallia muun muassa kaupunkikuvallisesti. Hankinta koskee Lupapisteen 3D karttalaajennusta sekä Kunta 3D kaupunkimallipalvelua, jolla aloitetaan lakiuudistukseen valmistautuminen. 

Lupapisteen 3D kartta on Lupapisteen toimittajan Cloudpermit Oy:n alihankkijan Sova3D Oy:n toteuttama. Sova 3D Oy:ltä on pyydetty tarjous palvelusta, joka sisältää 3D karttalaajennuksen sekä Kunta3D kaupunkimallipalvelun, jossa voidaan mm.:
- Julkaista kaupungin 3D hankkeita
- Tuusulan kunnan valtuuttamat tahot (kuten yksityiset kiinteistönomistajat) voivat julkaista ideasuunnitelmia
- Kansalaiset voivat tarkastella ja kommentoida julkaistuja 3D aineistoja
- Kansalaiset voivat tehdä omia 3D julkaisuja helppokäyttöisten mallinnustyökalujen avulla
- Osapuolet voivat kommunikoida suunnitelmista
- Palveluun sisältyy kunnan asukasmäärään perustuva määrä projekteja

Kyseessä on pienhankinta johon sovelletaan kunnan pienhankintaohjetta. Tarjouksen sopimuskausi on 1.10.2023-31.12.2024. Määräaikainen sopimus päättyy sopimuskauden päätyttyä ilman erillistä ilmoitusta. Sopimuskauden jatkamisesta tehdään erillinen päätös viimeistään kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Päätös

Päätän tilata Sova3D Oy:n 23.8.2023 päivätyn tarjouksen mukaisesti Sova3D-Lupapiste.fi-laajennuksen ja Kunta 3D kaupunkimallipalvelun 12 kk sopimuksella hintaan 10.560 euroa/vuosi (alv 0%).

 

Allekirjoitus

Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja

Organisaatiotieto

Rakennusvalvonta