§ 7 Elintarvikehuoneiston hyväksyminen varastolaitokseksi, Baron's Food Oy, Kerava

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2023-1997

Päätöspäivämäärä

29.12.2023

Päätöksen tekijä

Hygieenikkoeläinlääkäri

Päätöksen peruste

Keski-​Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö 25.9.2023,​ Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunta § 109,​ 19.9.2023,​ toimivalta elintarvikelain mukaisissa asioissa.

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2022,​ Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunta § 131,​ 14.12.2021

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista 178/2002/EY

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 625/2017 virallisesta valvonnasta

Elintarvikelaki (297/2021) Maa-​ ja metsätalousministeriön asetus (318/2021) elintarvikehygieniasta

Maa-​ ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta 315/2021

Kuvaus

Baron’s Food Oy, osoitteessa Jäspilänkatu 29, Kerava, hakee elintarvikelain 11 §:n mukaista hyväksymistä eläinperäisiä elintarvikkeita varastoivalle laitokselle (elintarvikehuoneisto) ja elintarvikkeiden tukkukaupalle. Baron’s Food Oy:n on rekisteröity elintarvikehuoneistoksi 1.1.2021.

Hakemuksen mukaan laitoksessa varastoidaan valmiiksi pakattuja elintarvikkeita jäähdyttämättömässä ja jäähdytetyssä varastossa sekä pakkasvarastossa. Varastoitavat tuotteet ovat lihaa ja lihatuotteita, maitoa ja maitotuotteita, kalaa ja kalastustuotteita, munaa ja munatuotteita, muita eläinperäisiä ja ei-eläinperäisiä elintarvikkeita. Toimija tuo eläinperäisiä elintarvikkeita sisämarkkinatuontina.

Laitoksessa on toimintaan nähden riittävät ja asianmukaiset varastointitilat, tilat varastoitavien elintarvikkeiden vastaanottamiselle ja lähettämiselle sekä jätteiden asianmukaiselle säilyttämiselle. Laitoksen yhteydessä on yrityksen toimistotiloja ja sosiaalitilat henkilökunnalle.

Varaston pinta-ala on 3200 m². Varaston lattiat ovat betonia ja seinät pinnoitettua peltielementtiä.                                          

Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen.                                          

Varastossa on siivousvälinetila, joissa on kaatoallas, vesipiste, kivauspatteri, säilytyshyllyt, seinäteline varrellisille siivousvälineille sekä koneellinen ilmanvaihto.

Henkilökuntaa varten on pukuhuoneet naisille ja miehille. Pukuhuoneiden yhteydessä on suihkutilat ja käsienpesupisteellä varustettu wc, joka avautuu pukuhuoneeseen.

Kiinteistö kuuluu kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon.

Kiinteistö on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon. Eläinperäinen jäte säilytetään ja käsitellään sivutuotelainsäädännön mukaisesti.

Pyydetyt  lausunnot 

Lausuntoja muilta viranomaisilta ei ole pyydetty

Tarkastukset

 Laitoksen tilat on tarkastettu 14.12.2023.

Omavalvonta 

Laitoksessa noudatetaan toimijan laatimaa omavalvontasuunnitelmaa, joka on tarkoitukseen sopiva. Omavalvontasuunnitelma sisältää HACCP:n mukaisen riskinarvioinnin ja sen pohjalta laaditun valvontasuunnitelman. Lisäksi suunnitelmassa on vaaditut tukijärjestelmät mm. vastaanottotarkastus, lämpötilavalvonta, siivousohjelma, ohjelma henkilökunnan hygieniasta, tuhoeläintorjunta, jätehuolto, eläinperäisten sivutuotteiden käsittely, takaisinvetosuunnitelma ja kunnossapito-ohjelma.

Toimijan kuuleminen 

Toimijaa ei ole kuultu, koska päätökseen ei ole tarpeen asettaa ehtoja.

Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja muiden kuulemiset 

Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2. momentin 5.kohdan mukaan hakemuksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu ja asianosaisia ei ole kuultu, koska toiminnasta ei aiheudu ympäristöön terveyshaittaa, eikä päätökseen ole tarpeen asettaa ehtoja ja kuuleminen on tämän vuoksi tarpeetonta.

Lisätietoja hygieenikkoeläinlääkäri Jaana Niemi-​Aro,​ p. 040-​314 4726

Päätös

Hygieenikkoeläinlääkäri hyväksyy elintarvikelain 11 §:n mukaisesti Baron's Food Oy:n osoitteessa Jäspilänkatu 29, Kerava,​ hakemuksen mukaisesti varastolaitokseksi,​ jossa voidaan varastoida helposti pilaantuvia eläinperäisiä elintarvikkeita ja vastaanotetaan tuotteita sisämarkkinatuontina. Laitokselle on varattu laitostunnus S245102.

Perustelut

Toiminnan edellytykset on järjestetty hakemuksen mukaan ja tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella siten, että ne täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset. 

Omavalvontasuunnitelman toimivuutta varmistetaan tarkastuksin. Laitoksen omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty kunnan elintarvikevalvontaviranomaisessa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus liitteineen, saapunut Keski- Uudenmaan ympäristökeskukseen 21.9.2023 ja sitä on täydennetty 30.11.2023 ja 11.12.2023.

Maksu

Elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevasta päätöksestä peritään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 1040 euron maksu (elintarvikevarasto yli 1000 m2).

Allekirjoitus

Jaana Niemi-Aro, hygieenikkoeläinlääkäri

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus