Veteraanitoimikunta, kokous 15.10.2021

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.