Veteraanitoimikunta, kokous 15.10.2021

§ 5 Muut asiat