Veteraanitoimikunta, kokous 15.10.2021

§ 1 Kokouksen avaus

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.