Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, kokous 11.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Tuusulan Veden laskujen hyväksyjät vuonna 2021

TUUDno-2020-2829

Valmistelija

  • Satu Lahti, hallintosihteeri, satu.lahti@tuusula.fi

Perustelut

Kunnan maksuliikenteen hoitoa koskevien ohjeiden 3 §:n  mukaan toimielimet määräävät ne henkilöt, jotka toimielinten puolesta hyväksyvät kunnan suoritettavat menot ja kunnalle kannettavat tulot.

Tuusulan hallintosäännössä toimivalta osiossa on määritelty liikelaitoksen johtajan hyväksymisoikeuksista, jota tämä esitys täydentää.

Johtokunta päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt hyväksymään laskuja ja muita maksuasiakirjoja ajalla 1.1. - 31.12.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

  • todeta, että liikelaitoksen johtajalla on oikeus hyväksyä kaikki muut paitsi itseään koskevat vesihuoltoliikelaitoksen yksiköille osoitetut laskut ja maksuunpanot
  • että liikelaitoksen johtajan 1. sijaisena toimii vesihuoltoinsinööri ja 2. sijaisenan verkostopäällikkö. Heillä on sijaisena toimiessaan samat oikeudet, kuin liikelaitoksen johtajalla.
  • todeta, että liikelaitoksen johtajan esimies hyväksyy liikelaitoksen johtajaa koskevat laskut ja maksuunpanot

Päätös

Ehdotys hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.