Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, kokous 11.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Tuusulan Veden johtokunnan kokoukset vuonna 2021

TUUDno-2020-2826

Valmistelija

 • Satu Lahti, hallintosihteeri, satu.lahti@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi ja enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää kokoontua vuonna 2021 alla mainittuina päivinä. Kokouspaikka vahvistetaan myöhemmin kokouskutsun yhteydesssä. Päivämäärän jälkeen on merkitty suuntaa antavat aiheet kokouksissa.

 • to 25.2.2021
  • kunnallistekniikan rakentamisohjelman seuranta 2020
  • kunnallistekniikan rakentamisohjelman hyväksyntä 2021
  • tilinpäätös 2020
 • to 22.4.2021 
  • neljännesvuosiraportti
 • to 27.5.2020
 • ma 9.8.2021
  • OVK 
 • ke 15.9.2021 
  • talousarvio v 2022
 • to 28.10.2021 
  • neljännesvuosiraportti
 • ke 8.12.2021  
  • kokoukset vuodelle 2022
  • käyttösuunnitelmat v 2022
  • toimivaltuudet sekä laskujen ja maksuunpanojen hyväksymisoikeudet v 2022
  • kokouksissa läsnä olevat viranhaltijat v 2022
  • pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen v 2022

Ehdotus

Esittelijä

 • Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

 • pitää kokouksensa vuonna 2021 seuraavasti:
  • to 25.2.2021 
  • to 22.4.2021
  • to 27.5.2021
  • ma 9.8.2021
  • ke 15.9.2021 
  • to 28.10.2021
  • ke 8.12.2021 

Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia, joista päätetään erikseen.

 • että kutsu, joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan lähetetään sähköisesti. Kokouspaikka vahvistetaan myöhemmin kokouskutsun yhteydesssä.

Päätös

Ehdotus hyväkstytty.

Tiedoksi

kirjaamo, kunnanhallitus, valtuustoryhmien puheenjohtajat, tuusinfo, Tuusulan kunnan verkkosivut

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.