Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, kokous 11.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Marjut Kylliäinen ja Jarno Ruusala.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.