Vammaisneuvosto, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Vammaisneuvosto 2021-2023, sihteerin valinta

TUUDno-2021-2127

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan vammaisneuvoston sihteerinä sekä neuvostojen koordinaattorina toimii Tuusulan kunnan asiantuntija.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Vammaisneuvosto päättää

  • todeta, että neuvoston sihteerinä toimii osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo-Kaisa Konttinen.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti

  • todeta, että neuvoston sihteerinä toimii osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo-Kaisa Konttinen.