Vammaisneuvosto, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Vammaisneuvosto 2021-2023. puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

TUUDno-2021-2127

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Vammaisneuvosto päättää

  • valita keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Päätös

Vammaisneuvosto päätti

  • valita puheenjohtajaksi Jukka Keräsen ja varapuheenjohtajaksi Timo Laakson.