Vammaisneuvosto, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Timo Kalpio ja Jorma Laavola. 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Kalpio ja Jorma Laavola.