Vammaisneuvosto, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Neuvostojen edustajat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa, vammaisneuvosto

TUUDno-2021-2079

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulassa toimivilla kolmella neuvostolla on läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa. Jokaisesta neuvostosta lautakunnan kokouksessa on oikeus olla paikalla yhdellä edustajalla. Valitaan vammaisneuvoston edustaja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Vammaisneuvosto päättää

  • valita keskuudestaan neuvoston edustajan ja varaedustajan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti

  • valita edustajakseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan Merja Heikkosen ja varaedustajaksi Timo Kalpion.