Vammaisneuvosto, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Muut asiat

Perustelut

Ei muita asioita. 

Päätös

Ei muita asioita.