Vammaisneuvosto, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Vammaisneuvoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Esteettömyyskävely 27.10.2021
Esteetön ympäristö parantaa erityisesti iäkkäiden mahdollisuuksia omatoimiseen ja turvalliseen liikkumiseen. Iäkkäiden lisäksi esteettömästä ympäristöstä hyötyvät erityisesti mm. apuvälineiden kanssa liikkuvat henkilöt, näkö- tai liikkumisrajoitteiset henkilöt tai lastenvaunujen kanssa kulkevat sekä pyöräilijät. Erityisen tärkeä esteetön ympäristö on joukkoliikennepysäkeillä ja -asemilla, peruspalvelujen läheisyydessä, iäkkäiden asuin- ja asiointiympäristöissä sekä ostos- ja kävelyalueilla.

Esteettömyyskävelyjä varten suunnitellaan reitit, jotka kiertävät tärkeimmät palvelukohteet. Esteettömyyskierrosten tavoitteena oli selvittää, minkä tasoisia reitit ovat esteettömyyden näkökulmasta. Tuusulassa suoritetaan esteettömyyskävely yhteistyössä Rambollin kanssa niin, että 27.10. kävely aloitetaan Jokelassa klo 12.30 ja Hyrylässä klo 15. Tärkeää olisi, että esteettömyyskävelylle osallistuisi apuvälineitä käyttäviä asukkaita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Vammaisneuvosto päättää

  • merkitä ilmoitusasiat tiedokseen
  • tiedottaa esteettömyyskävelystä yhdistyksiensä jäseniä sekä kartoittaa halukkaita osallistujia esteettömyyskävelylle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.