Vammaisneuvosto, kokous 19.1.2022

§ 3 Tuusulan vammaispoliittinen ohjelma 2022-2025

TUUDno-2022-78

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Kunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Kunnallinen vammaispoliittinen ohjelma linjaa ne konkreettiset toimenpiteet, joilla kunnassa vahvistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Vammaispoliittinen ohjelma toimii kunnassa vammaispoliittisena suunnannäyttäjänä ja sitouttaa eri osapuolia vammaisten henkilöiden aseman parantamiseen. 

Kunnallisen vammaispoliittisen ohjelman keskeisenä tavoitteena on kaikille sopiva suunnittelu, joka on erinomainen tavoite kaikessa kunnan toiminnassa. Vammaisneuvostolla ja vammaispoliittisella ohjelmalla on tärkeä rooli, jotta vammaisten ihmisten erityistarpeet tulevat huomioiduiksi. Mitä vähemmän esteitä on, sitä vähemmän on tarvetta erityisratkaisuille ja erityispalveluille.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen periaatteet luovat pohjan myös kunnalliselle vammaispoliittiselle ohjelmalle. Ihmisoikeuksien toteutus tapahtuu suurilta osin kunnissa, lähellä ihmisten arkea. Yleissopimus onkin merkittävä vammaispolitiikan suunnannäyttäjä. Sen velvoitteet on huomioitava myös kuntatasolla strategioissa, vammaispoliittisissa ohjelmissa ja vammaisneuvostojen toiminnassa.

Tuusulan vammaispoliittinen ohjelma

Tuusulassa ei ole voimassa olevaa vammaispoliittista ohjelmaa ja sen vuoksi vammaisneuvosto on ehdottanut ohjelman laatimista. Tarkoituksena on, että vammaispoliittinen ohjelma tukee Tuusulan hyvinvointisuunnitelmaa 2021-2025 vammaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Alueellinen vammaispoliittinen ohjelma on valmistelussa yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja alueen vammaisneuvostojen kanssa. Tuusulan vammaispoliittinen ohjelma laaditaan yhteensopivaksi alueellisen vammaispoliittisen ohjelman kanssa ja liitetään valmistuttuaan Tuusulan hyvinvointisuunnitelman liitteeksi.

Vammaispoliittinen ohjelman laatimiseen osallistuu vammaisneuvoston lisäksi kunnan poikkihallinnollinen hyte-ryhmä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Vammaisneuvosto päättää

  • keskustella ohjelman kantavista teemoista ja periaatteista sekä antaa suuntaviivat vammaispoliittisen ohjelman laatimiselle.