Vammaisneuvosto, kokous 19.1.2022

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Timo Kalpio ja Jorma Laavola.