Vammaisneuvosto, kokous 19.1.2022

§ 6 Muut asiat

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Vammaisneuvostolta on pyydetty lausuntoa neljästä vireillä olevasta kaavahankkeesta. 

  • Kehitettävät kiinteistöt II, asemakaavan muutosehdotus, kaava nro 3627, lausuntopyyntö

Valmisteluvaiheessa vammaisneuvosto lausui Kehitettävät kiinteistöt II, Fjällbon asuinrakennuksesta seuraavaa: 

Fjällbon asuinrakennus
Tähän mennessä Fjällbon virkistyskäyttöä on lisätty rakentamalla alueelle mm. nuotiopaikkoja. Vammaisneuvosto pitää virkistyskäytön lisäämistä hyvänä suuntana. Vammaisneuvosto esittääkin, että Tuusulanjärven rantojen virkistyskäyttöä tulee lisätä. Rantatien alue on rakennettu tiiviisti jo nyt ja neuvosto katsoo, että ranta-alueet tulee säilyä jatkossakin kuntalaisten virkistyskäytössä. Vammaisneuvosto ehdottaa, että Fjällbon kohdalla esitetty vaihtoehto 1 toteutetaan ja alueen suunnittelussa ja kehittämisessä huomioidaan esteettömyys mahdollisimman hyvin. 

  • Jussilantie 13, asemakaavan muutosehdotus, kaava nro 3627, lausuntopyyntö

Valmisteluvaiheessa vammaisneuvosto lausui Jussilantie 13, asemakaavan muutoksesta seuraavaa:

Jussilantie 13 kaavamuutoksella mahdollistetaan rivitalojen rakentaminen tontille. Vammaisneuvosto esittää, että ainakin osa alueelle tulevasta rivitalorakentamisesta olisi 1-kerroksista ja koko alueella rakentamisessa otettaisiin esteettömyys huomioon. Vammaisneuvosto perustelee esitystään sillä, että yksitasoiset asunnot, joissa myös varasto- ja muut aputilat ovat esteettöminä samassa tasossa, mahdollistavat rivitaloasumisen esim. liikuntarajoitteisille.

  • Hyrylän palvelukeskus, asemakaavan muutosehdotus, kaava nro 3615, lausuntopyyntö

Vammaisneuvosto on lausunut Hyrylän palvelukeskuksen, asemakaavan muutosluonnovaiheessa seuraavaa:   

Vammaisneuvosto on tarkastellut Hyrylän palvelukeskuksen materiaalia vammaisen näkökulmasta ja totesi, että esteettömyyteen tulee kiinnittää huomioita palvelukeskuksen suunnittelussa ja esteetön pääsy palveluihin tulee taata. Rakennuksen esteettömyys mahdollistaa sujuvan asioinnin palvelukeskuksessa.

Saapuminen palvelukeskukseen ja esim. terveysasemalle tulee tehdä helpoksi. Taksiaseman sijainti palvelukeskuksen lähettyvillä on suotavaa. Lisäksi taksilla tulisi olla lupa pysähtyä palvelukeskuksen oven edessä, mikä lisää saavutettavuutta niillä, jotka käyttävät kulkemiseen taksia. Invapysäköinnille suunnitellut pysäköintipaikat tulee sijaita lähellä kaupan sisäänkäyntiä esim. pysäköintihallissa. Pysäköintihallissa olevat pysäköintipaikat ovat esteettömän liikkumisen kannalta oleellisia. Pysäköintipaikat terveysaseman lähettyvillä tulee säilyttää, jotta asioiminen terveyskeskuksessa on helppoa.

Suunnitelluista vaihtoehdoista vaihtoehto 2 tarjoaa erikoisliikkeiden helpomman saavutettavuuden, koska kulku niihin tapahtuu sisäkautta. Vaihtoehtoon 2 suunniteltu torialue luo viihtyisyyttä ja mahdollistaa erilaisten ulkotapahtumien järjestämisen alueella.

  • Hyrylän keskustan yleissuunnitelma, ehdotus

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Vammaisneuvosto päättää

  • käydä keskustelun lausuntopyynnöistä ja lausunnon antamisesta seuraavassa kokouksessa.