Vammaisneuvosto, kokous 19.1.2022

§ 7 Ilmoitusasiat

Perustelut

Vammaisneuvoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Osallistuvan budjetoinnin 2022 äänestysvaihe on käynnissä 6.2. saakka
  • Neuvostojen yhteiskokous ke 9.2. klo 17-18.30. Aiheena neuvostot hyvinvointialueella. 
  • Kuulumiset kunnanhallituksesta
  • Kuulumiset vammaispalveluiden ja vammaisneuvostojen edustajien yhteiskokouksesta

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.