Vammaisneuvosto, kokous 13.10.2021

§ 48 Riihikallion monitoimikampus, esittely vammaisneuvostolle.

TUUDno-2021-2229

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Hanke perustuu Tuusulan kunnanvaltuuston 12.11.2018, § 124 mukaiseen päätökseen Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta sekä 9.12.2019, § 172 päätökseen hyväksyä palveluverkkosuunnitelman päivitys ja edelleen Tuusulan kunnan palveluverkon kehittämiseen vuosina 2019–2026.  

Uudisrakennuksena sekä osittain peruskorjauksena- ja -parannuksena toteutettava Riihikallion monitoimikampus on yksi sivistyksen toimialueen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista. Uudisrakennus tulee valmistuttuaan korvaamaan nykyisen sisäilmaongelmien vuoksi osittaisesti käytöstä poistetun Riihikallion koulukiinteistön. Lisäksi hanke tulee korvaamaan Etelä-Tuusulan palveluverkkosuunnitelman mukaan poistuvia koulukiinteistöjä yhdessä uudisrakennuksina toteutettavien Rykmentinpuiston ja Lahelan monitoimikampusten kanssa.  

Rakennettava koulu toteutetaan kokonaisuudessaan uuden oppimisympäristön mukaisena uudisrakennuksena. Osa kampuksen muusta toiminnasta sijoittuu kampusalueelle jääviin, nykyisen koulurakennuksen säilytettäviin ja osittain peruskorjattaviin osiin. Rakennettava koulu on 792 oppilaan 4-sarjainen yhtenäiskoulu. Koulussa opiskelee osapäiväisesti myös n. 50 Tuusulan muista kouluista saapuvaa musiikkiluokkalaista (3–9 -luokka-asteilla). Koulussa on lisäksi tilat 21 lapsen esiopetusryhmälle. Monitoimikampus muodostuu rakennettavasta uudisrakennuksesta (koulu), julkisivuiltaan peruskorjattavasta liikuntasalirakennuksesta sekä ”pajatalosta”, johon ei tehdä toimenpiteitä tämän projektin yhteydessä. Uudisrakennuksen laajuus on noin 10 900 brm2, liikuntasalirakennus on n. 1677 brm² ja pajatalo n. 1860 brm². Uudisrakennuksen laajuus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Nykyinen koulurakennus on toiminnassa siihen asti, kun uudisrakennus valmistuu. Koulutontilla oleva väistötilarakennus poistetaan, kun koulutoiminta voidaan siirtää valmistuneisiin tiloihin. 

Kampuksen lopullinen pysäköintialue rakennetaan v. 2021–2022 tontin länsiosaan. P-alue rakennetaan aluksi sorapintaisena kenttänä ja on rakennustyömaan käytössä siihen asti, kunnes uudisrakennus valmistuu. Sen jälkeen p-alue asfaltoidaan ja viimeistellään kampuksen käyttöön. 

Kampuksen suunnittelun lähtökohta on organisoitumisen peruselementtinä ikäkausisolu, joka toimii pienempänä yksikkönä suuremmassa koulussa ja tukee tiimityöskentelyä. Suunniteltavat tilat tukevat toimintakulttuuria, jossa työparit ja tiimit suunnittelevat toimintaa yhteisopettajuuden periaatteiden mukaisesti ja jossa voidaan huomioida ikäkauden mukaiset tarpeet pienemmissä yksiköissä eli soluissa. Solu mahdollistaa erilaiset tavat oppia ja opettaa, jotta koulu voisi olla mahdollisimman erilaisten oppilaiden koulu. 
RIHA-monitoimikampus on erilaisten ja eri-ikäisten yksilöiden yhteisö, jossa on turvalliset, toimivat, joustavat ja oppimista tukevat tilat kaikille riihikalliolaisille. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Vammaisneuvosto päättää 

  • keskustella Riihikallion monitoimikampuksen suunnitelmista
  • kommentoida suunnitelmia esteettömyyden näkökulmasta.