Vammaisneuvosto, kokous 13.10.2021

§ 47 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Merja Heikkonen ja Mauno Lehtinen