Vammaisneuvosto, kokous 13.10.2021

§ 50 Muut asiat

Perustelut

Ei muita asioita.