Vammaisneuvosto, kokous 11.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Ehdotus

Ehdotetaan pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Laaksoa ja Ari Haapasta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.