Vammaisneuvosto, kokous 11.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Muut asiat