Vammaisneuvosto, kokous 11.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat. Merja Heikkonen oli estynyt saapumasta kokoukseen mutta hänen varahenkilönsä Pirkko Yli-Räisänen oli paikalla.

Ehdotus

Todetaan,​ että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.