Vammaisneuvosto, kokous 10.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vammaisneuvoston toiminta 2021

TUUDno-2021-264

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma


Tuusulan vammaisneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen yhteistyöelin. Nimeämispäätöksen mukaisesti vammaisneuvosto edistää tuusulalaisten vammaisten oikeuksien toteutumista ja kehittää olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia. Tämän mukaisesti neuvoston tehtävänä on vaikuttaa siihen, että
vammaiset tuntevat itsensä yhdenvertaisiksi.

Vammaisneuvosto antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja ottaa päättäjiin yhteyttä tuusulalaisten vammaisten aseman ja oikeuksien hyväksi sekä osallistuu vammaisten kannalta tärkeiden työryhmien työhön ja seuraa vammaisia koskettavia kehittämishankkeita.
Vammaisneuvostoa pitää kuulla päätöksen kohteena olevissa aiheissa ja asioissa riittävän varhaisessa vaiheessa.

Vaikuttamistoiminta
Neuvoston vaikuttamistoimenpiteiden painopisteinä ovat vammaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä laadukkaat ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Vammaisneuvoston tehtävänä on varmistaa Tuusulassa toimivien vammaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä niin, että järjestöt voivat jatkossakin tarjota tuusulalaisille mahdollisuuksia monipuoliseen, yhteisölliseen toimintaan ja osallistumiseen.

Toiminnan kehittäminen ja omat toimenpiteet
Vammaisneuvosto kehittää omaa toimintaansa. Tässä tarkoituksessa neuvostosta osallistutaan valtakunnallisille Vammaisneuvostopäiville sekä mahdollisuuksien mukaan Tuusulan kunnan ja Keusoten järjestämiin koulutus- ja keskustelutilaisuuksiin. 

Neuvosto järjestää joka toinen vuosi yhdessä Järvenpään ja Keravan vammaisneuvostojen kanssa Keski-Uudenmaan Vammaismessut. Vuonna 2021 Tuusulan vammaisneuvosto on messujen järjestämisvastuussa. Messut siirtyivät koronan vuoksi syksyltä 2020 pidettäväksi syksyllä 2021. Messut järjestetään koronaepidemian sallimissa rajoissa. 

Yhteistyö muiden neuvostojen kanssa
Vammaisneuvosto osallistuu Tuusulan kunnan kaikille neuvostoilleen järjestämiin yhteiskokouksiin ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vammaisneuvostojen yhteiskokouksiin sekä erilaisiin Keusoten koordinoimiin työryhmiin.

Nykyisen vammaisneuvoston toimintakausi päättyy 31.5.2021.

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää

 • keskustella vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta 
 • täydentää suunnitelmaa keskustelun pohjalta.  

Päätös

Vammaisneuvosto keskusteli vuoden 2021 toiminnasta ja päätti

 • hyväksyä vuodelle 2021 tehdyn suunnitelman

  Tuusulan Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2021

  Tuusulan vammaisneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen yhteistyöelin. Nimeämispäätöksen mukaisesti vammaisneuvosto edistää tuusulalaisten vammaisten oikeuksien toteutumista ja kehittää olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia. Tämän mukaisesti neuvoston tehtävänä on vaikuttaa siihen, että vammaiset tuntevat itsensä yhdenvertaisiksi.

  Vammaisneuvosto antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja ottaa päättäjiin yhteyttä tuusulalaisten vammaisten aseman ja oikeuksien hyväksi sekä osallistuu vammaisten kannalta tärkeiden työryhmien työhön ja seuraa vammaisia koskettavia kehittämishankkeita. Vammaisneuvostoa pitää kuulla päätöksen kohteena olevissa aiheissa ja asioissa riittävän varhaisessa vaiheessa. 

  Vaikuttamistoiminta
  Neuvoston vaikuttamistoimenpiteiden painopisteinä ovat vammaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä laadukkaat ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Vammaisneuvoston tehtävänä on varmistaa Tuusulassa toimivien vammaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä niin, että järjestöt voivat jatkossakin tarjota tuusulalaisille mahdollisuuksia monipuoliseen, yhteisölliseen toimintaan ja osallistumiseen.

  Toiminnan kehittäminen ja omat toimenpiteet
  Vammaisneuvosto kehittää omaa toimintaansa. Tässä tarkoituksessa neuvostosta osallistutaan valtakunnallisille Vammaisneuvostopäiville sekä mahdollisuuksien mukaan Tuusulan kunnan ja Keusoten järjestämiin koulutus- ja keskustelutilaisuuksiin. 

  Neuvosto järjestää joka toinen vuosi yhdessä Järvenpään ja Keravan vammaisneuvostojen kanssa Keski-Uudenmaan Vammaismessut. Vuonna 2021 Tuusulan vammaisneuvosto on messujen järjestämisvastuussa. Messut siirtyivät koronan vuoksi syksyltä 2020 pidettäväksi syksyllä 2021. Messut järjestetään koronaepidemian sallimissa rajoissa.

  Lisäksi vammaisneuvosto tekee esteettömyyskartoituksia sekä esteettömyyskierroksia, joissa tarkastellaan rakennusten että julkisten tilojen esteettömyyttä.

  Yhteistyö muiden neuvostojen kanssa
  Vammaisneuvosto osallistuu Tuusulan kunnan kaikille neuvostoilleen järjestämiin yhteiskokouksiin ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vammaisneuvostojen yhteiskokouksiin sekä erilaisiin Keusoten koordinoimiin työryhmiin.

  Nykyisen vammaisneuvoston toimintakausi päättyy 31.5.2021.