Vammaisneuvosto, kokous 10.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Vammaisneuvoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Osallistuva budjetointi 2021
    Äänestysaika oli 4.–31.1.2021. Äänestysaikana asukkaat antoivat ääniä eri ehdotuksille yhteensä 24 555 kappaletta. Äänestysprosentti kasvoi viime vuoden 6 prosentista 7,4 %:iin. Äänioikeutettuja olivat kaikki 12 vuotta täyttäneet tuusulalaiset ja äänestäjiä oli 2455. Käytettävissä olevan 100 000 euron määrärahan jakavat 28 eri ehdotusta. Toteutettavat ehdotukset jakautuvat koko kunnan ja alueiden kesken.
  • Vammaisneuvostoa koskevat kuulumiset hyte-lautakunnasta sekä kunnanhallituksesta

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.