Vammaisneuvosto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi

Timo Laakso ja Tuula Karlsson.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Laakso ja Tuula Karlsson.