Vammaisneuvosto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Vammaisneuvoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Osallistuvan budjetoinnin jatkojalostaminen 10.-24.11.2021
Jatkojalostuspajoissa asukkaat, yhteisöt ja kunnan asiantuntijat laativat ideoiden toteuttamissuunnitelmia ja kustannusarvioita yhdessä. Kaksi tilaisuuksista järjestetään virtuaalisina ja kolme fyysisesti toteutettavina jatkojalostuspajoina. Pajoissa voi kehittää haluamiaan ideoita ja keskustella niiden toteuttamisvaihtoehdoista kunnan työntekijöiden kanssa.

 • Jatkojalostuspajat:

  • 10.11. klo 18–20 Virtuaalinen yhteiskehittämisen paja Zoomilla

  • 11.11. klo 18–20 Virtuaalinen yhteiskehittämisen paja Zoomilla

  • 16.11. klo 18–20 Jokelan yhteiskehittämisen paja, Jokelan monitoimikeskus Dojo

  • 18.11. klo 18–20 Kellokosken koulu, Tonkka-sali

  • 24.11. klo 18–20 Tuusulan kirjasto, Einari

Pajat järjestetään kello 18–20 välisenä aikana ja niihin voi pistäytyä itselle sopivaan aikaan.

Ajankohtaiset kuulumiset kunnanhallituksesta

Ajankohtaiset kuulumiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnasta

Vuoden hyvinvoinnin edistäjä 2021

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta etsii vuoden hyvinvoinnin edistäjää. Valittavan tulee olla tuusulalainen tai Tuusulassa vaikuttava toimija, yksityishenkilö, yhdistys, yhteisö, ryhmä tai yritys, joka pyyteettömällä toiminnallaan tai teolla edistää tuusulalaisten, pienemmän tai suuremman joukon, hyvinvointia. Kyseessä voi olla kertaluonteinen teko tai jatkuva toiminta. Vuoden 2021 hyvinvoinnin edistäjän valinnassa lautakunta painottaa myös niitä tuusulalaisten hyvinvoinnin edistämisessä kunnostautuneita toimijoita, jotka ovat korona-aikana toiminnallaan auttaneet ja turvanneet muiden hyvinvointia tai pystyneet muuttamaan/kehittämään omaan toimintaansa vallitsevaan tilanteeseen soveltuvaksi. Vuoden hyvinvoinnin edistäjää voi ehdottaa 6.12.2021 asti. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Vammaisneuvosto päättää

 • merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.