Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Muut asiat

Perustelut

Tiedoksi saatettavat asiat:

Sula III, kaavapäätös

Rykmentinportin tonttien myynti ja kriteerit

Seuraavat kokoukset 26.10.2021, 17.11.2021, 8.12.2021 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.