Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ilmoitusasiat

Perustelut

Ilmoitusasiat:

Valtuustoinfo 30.9.2021

Palvelukeskuksen asukasilta 5.10.2021

Luottamushenkilöiden perehdytys 7.10.2021

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.